Mirjam

Ik wil activeren. Daarvoor gebruik ik theater. Het biedt me de kans om het gevoel te versterken dat ieder mens deel uitmaakt van een geheel, van een gemeenschap waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Met theater wil ik solidariteit creëren. Daarom ook breek ik actief met de traditionele opstelling van een publiek aan de ene kant en acteurs aan de andere kant. Mijn publiek neemt actief deel en is onderdeel van de performance en van mijn theatraal ecosysteem.

Spelersregisseur

Acteurs bied ik ook meer dan hun traditionele rol. In mijn regie zijn zij mijn vertrekpunt; ik ben een echte spelersregisseur. De geloofwaardigheid van het spel vind ik daarbij heel belangrijk. Mijn werk ontstaat op de vloer, ik reageer op wat ik zie, hoor en voel. Het helpt dan dat ik gefascineerd ben door mensen. Ik kijk graag en goed naar ze. Ik verwonder me over alle facetten van het menselijk bestaan, van vallen tot opstaan, van liefhebben tot haten, van rouwen tot vieren.

Rode en groene draad

Rode draad in al mijn werk is ‘klein-menselijkheid’. Ik toon de kwetsbare kant van wat ons mensen beweegt of juist tegenhoudt. Ik geef ons geklooi met ‘het leven’ een podium. Dit alles toont zich vaak tussen de regels door in ons doen of laten, in de fysieke expressie, een gebaar of stilte. Naast de rode draad loopt er door mijn leven en mijn werk ook een opvallend groene draad. Ik ben opgegroeid in en tussen de natuur en afgestudeerd bioloog. Steeds meer zie en ervaar ik dat de wereld te klein is voor wat wij van haar willen.

Verwonderen

Dit roept een gevoel van machteloosheid op. Als theatermaker kan ik geen oplossing bieden, maar ik kan wel een poging doen iets aan die machteloosheid te doen. Door mensen samen te brengen, te verwonderen, de kracht van het collectief voelbaar te maken, solidariteit te creëren, dilemma’s over milieubewust leven te delen en samen te zoeken naar een hoopvol toekomstperspectief. Ik voel dat ik het aan mijn kinderen en de generatie na hen verplicht ben om vanuit wat ik kan, theater maken, op zijn minst te proberen iets bij te dragen aan deze problematiek. Een uitwerking hiervan is het huidig artistiek onderzoek met de werktitel (on)aardig.

Natuur en schoonheid

Naast mensen en de natuur put ik inspiratie voor mijn stukken uit goed geschreven teksten. Ik houd van ritme en een hoog dichterlijk gehalte, van samengebalde woorden waar een hele wereld in verstopt zit. Maar even zo goed maak en gebruik ik de woorden die ontstaan tijdens scenes op de vloer, in samenspel met de spelers. Of ik vraag een schrijver tijdens het repetitieproces een tekst te creëren.
Ik hou ook van schoonheid. Samen met professionals voor kostuum, decor, muziek, dans of film zet ik theatrale vormgeving in om mijn voorstellingen verder op te tillen. Ik laat me graag uitdagen, verrassen en verwonderen door verschillende interpretaties en blikken vanuit andere gezichtspunten en disciplines.

Toneelacademie Maastricht

In 1992 studeerde ik af aan de part time opleiding Theater aan de Toneelacademie Maastricht. Sinds die tijd werk ik als theatermaker, regisseur, docent en consulent theater. Ik geef regelmatig spel- en regieles, productiecursussen en presentatietrainingen aan o.a. museumrondleiders, architecten en iedereen die op een authentieke manier met zijn publiek wil leren communiceren.

Master in Theatre

Vanuit de behoefte te reflecteren op mijn werkwijze en een duidelijker handschrift te ontwikkelen volg ik de Master in Theatre aan de Toneelacademie Maastricht. Vragen die ik onderzoek zijn: Hoe wil ik mij als theatermaker, mens en moeder verhouden tot de grote thema’s van deze tijd? Wat voor theater wil ik dan maken en hoe kan ik mijn liefde voor het theatrale, voor poëzie en schoonheid en het verlangen naar harmonie combineren met de nuchtere werkelijkheid? Ik herken mij in de uitspraak van theatermaker Guy Cassiers die vindt dat theater de toeschouwer moet helpen zijn individuele verantwoordelijkheid te aanvaarden. “Het is fundamenteel dat toeschouwers een eigen gedachte ontwikkelen en zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid als individu.”

Theater Decibel

Vanuit mijn productiehuis Theater Decibel produceer ik jaarlijks voorstellingen, met een min of meer vaste groep van spelers. We spelen voornamelijk hedendaags, liefst nieuw Nederlands repertoire of we maken eigen stukken. In theaters, op festivals, op locatie of in woonkamers.

TIC Theater

Met ons theaterbedrijf TIC (Theater in Context), maak ik met Ingrid Duindam zeer uiteenlopende theatrale producten, in opdracht en op eigen initiatief. Vaak hebben deze een cultureel educatief doel zoals interactieve rondleidingen voor musea en schoolvoorstellingen, een flashmob ter ondersteuning van een campagne, het opluisteren van de opening of een show ter bevordering van de wetenschap.