Drijfveren Theater Decibel

Hoewel Theater Decibel vanuit een wisselende kern van theatermakers, spelers en vormgevers werkt, richtte Mirjam Veldhuijzen van Zanten dit theaterhuis op uit de behoefte om te kunnen werken met een meer vaste groep spelers met wie ze een speelstijl kan ontwikkelen en een band opbouwt.

Op zoek naar verwondering

“We creëren een theatrale vorm die spel integreert en afwisselt met dans, beweging en videobeelden. Wij spelen repertoire toneel of maken zelf stukken die ontstaan op basis van literatuuronderzoek, documentaire-studie en spel- en dansimprovisaties. Of we laten speciaal voor ons theaterhuis stukken schrijven.

In onze voorstelling gaan we op zoek naar een vorm van ‘verwondering’ waarmee we ons op een liefst humorvolle manier bewust kunnen worden van het eigen, vaak onbewuste, gedrag en de keuzes die we maken. Samen kunnen we dan ontdekken of er andere manieren en perspectieven zijn. Met onze voorstellingen willen we nadrukkelijk geen eenvoudige of belerende oplossingen aandragen. Wel willen we als makers een handreiking doen en verleiden om op nieuwe manieren naar onszelf en onze omgang met de wereld te kijken.”

AARDIG: een hernieuwd perspectief

De voorstelling een onaardig sprookje (zomer 2019) is de eerste schakel van een langere reeks theaterproducties waarin ons onderzoek van mensen en hun relatie met natuur, milieu en klimaat een hoofdrol spelen. In de reeks AARDIG verkennen we een ‘hernieuwd’ perspectief: niet alleen dat van de mens, maar ook dat van de niet-mens: planten, dieren, dingen, grondstoffen. We voelen een grote noodzaak ons de komende jaren te wijden aan dit onderzoek naar het ongelooflijk fascinerende ecosysteem waar wij niet boven staan, maar onderdeel vanuit maken. Hoe kunnen wij dat voelen, begrijpen en ons daarmee werkelijk verbinden?

Inspiratie

Een grote bron van literaire inspiratie voor ons onderzoek zijn het boekenweek-essay Natuurlijk Een pleidooi voor duurzaamheid (Jan Terlouw), de autobiografie De uitvinder van de Natuur Alexander von Humboldt (Andrea Wulf), Sapiens (Yuval Noah Harari), Hoe gaan we dit uitleggen (Jelmer Mommers), Het parlement der dingen (Bruno Latour) en de personages Sprinkhaan en Mier uit het werk van Toon Tellegen. Maar bovenal onze eigen kinderen. Ruimte Rondom van Georges Perec.