In dialoog

Een netwerk project dat zich richt op het creëren van een persoonlijke band tussen professioneel geschoolde theaterdocenten / regisseurs (die werken met amateurs) en de professionals die werken bij de Rotterdamse gezelschappen door uitwisseling van kennis en kunde tussen beiden. 

TheaterNetwerk Rotterdam en het Ro Theater winnen met het project In Dialoog de pitch voor Het Beste Idee uitgeschreven door het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

De pitch voor HET BESTE IDEE schreef het Fonds uit in het kader van het subsidieprogramma Het beste van twee werelden. Met dit programma stimuleert het fonds samenwerking tussen de professionele cultuur- en amateursector. Doel is de inventiviteit van de cultuursector te bevorderen.

Concreet, doordacht en haalbaar

Bij In Dialoog gaan amateurs en professionals uit de theaterwereld in gesprek met elkaar. Uiteindelijk resultaat is dat de band tussen beiden wordt verstevigd door wederzijdse interesse in elkaars werk.

Uit In Dialoog komen diverse activiteiten voort: werken met Ro Theaterscripts, een acteur die meespeelt in een les/repetitie, dramaturgisch advies; het behoort allemaal tot de mogelijkheden. De jury is van mening dat met dit idee de verbinding tussen de amateur- en professionele sector het beste wordt versterkt. Het idee is concreet, goed doordacht en haalbaar. Het idee gaat uit van wisselwerking tussen de amateur- en de professionele sector, wat kennis en inspiratie voor beide partijen oplevert. De jury is bovendien van mening dat dit idee de mogelijkheid heeft om breder in het veld uitgezet te worden, en op die manier als voorbeeld kan dienen voor andere culturele instellingen.

Credits

Concept & Idee: Marieke Dijkwel & Mirjam Veldhuijzen van Zanten | Productie: TheaterNetwerk Rotterdam & Ro Theater

Start

Maandag 5 september 2011
Ro Theater, Rotterdam